Kunst beleven in de tuin

 
 
 

20 juni t/m 5 oktober

 
 


De stichting partnerschap Zwolle-Lünen heeft in het kader van het 40-jarig jubileum een kunstproject ontwikkeld, waarvan het eerste deel op 20 juni a.s. in de tuin van het Stedelijk Museum Zwolle van start gaat.
Het project heet "Kunst beleven". De stichting heeft het feit dat 2003 het Europees jaar van mensen met een handicap is, aangegrepen om deze groep mensen en hun beperking in dit kunstproject te betrekken. Er zal worden gezocht naar de relatie tussen beeldende kunst en de beleving daarvan door mensen met een beperking. Naast het boeiende visuele aspect van beeldende kunst zal ook de ervaring van voelen, ruiken, horen en aanraken een belangrijke rol spelen.

Het Stedelijk Museum Zwolle heeft Zwolse kunstenaars gevraagd drie-dimensionale kunstwerken beschikbaar te stellen voor een expositie in de tuin van het museum. Gezien de korte termijn van voorbereiding, moest dit werk zijn dat al klaar was. Twee Zwolse kunstenaars hebben hierop gereageerd: Ludie Gootjes-Klamer en Marycke Naber. Uit Lünen is er een beeld van Andreas Becker.

 
 
  klik op onderstaande foto's voor een grotere afbeelding

 
  Ludie Gootjes  
 

lofprijzing


groei


bloei

Het beeld 'lofprijzing', ruim 2.50m hoog en gemaakt van aluminium, met bovenin handen die bewegen als de wind waait.   Het beeld 'groei', ruim 2 meter hoog, gemaakt van acryl en golfplaat, staande tussen stenen in een aluminium rand.   Het beeld 'bloei', 80 cm hoog, gemaakt van aluminium, acryl en cement; ook dit beeld beweegt mee met de wind.
       
 
  Marycke Naber  
 
   
de steen der wijzen


 
de toverhoed

    Ruim 2 meter hoog   De Toverhoed, 2.20 meter hoog.
Zij gebruikt materiaal dat zij op straat of in het bos vindt. In dit geval bouwafval, auto-onderdelen en tempex.
       
 
  Andreas Becker (Lünen)  
 
   
arbeiter und bauernsalat
   


20 cm hoog gaas met kunstbloemen en geur.

   

 
 
Deze tentoonstelling is slechts de start van het gehele project.
Er zullen workshops voor mensen met een handicap volgen. Deze workshops zullen niet in het museum plaatsvinden. Het doel van deze workshop is dat de ervaring van deze 'mensen met een beperking' m.b.t. de beleving van kunst wordt meegenomen in de opdrachtformulering van nog te ontwerpen kunstwerken voor een latere tentoonstelling van beelden. Deze zullen speciaal worden gemaakt en daarbij zal de 'beleving' van het beeld een nieuwe rol spelen.
De tweede workshop zal gehouden worden als een bijeenkomst waarbij de kunstenaars hun ontwerpen presenteren en waarbij de betrokken groepen van de 'mensen met een handicap' kunnen reageren op deze ontwerpen. Het ligt in de bedoeling deze ontwerpen ook te realiseren.
Ook deze beelden zullen weer geëxposeerd worden, met eraan gekoppeld een educatief project. Ook een uitwisseling met Lünen staat op het programma. Een brochure over het proces van kunstbeleving door verschillende groepen mensen en de onderlinge beinvloeding van elkaar zal dit begeleiden.