exposities

Kunst en arbeid
het museum als werkplaats
15 februari 2015 – 12 april 2015

Schenking van Rabobank Salland
Presentatie van 25 werken
16 januari 2015 - 14 juni 2015

Onderdrukking en Verzet
opening 5 mei 2015


Uniformen Voorst tot Voorst, Drostenhuis
juni 2015Zwolle, 27 december 2014
- wijzingen voorbehouden