Anbi

Het Stedelijk Museum Zwolle is sinds 1 januari 2012 een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan het museum zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. In januari 2012 is ook de Geefwet ingegaan. Deze wet stimuleert het geven aan goede doelen door aan de gevers extra belastingvoordelen te bieden.

Gevers kunnen door deze wet nog een extra belastingaftrek krijgen als ze geven aan een goed doel met een culturele doelstelling.

Schenken aan een culturele ANBI als het Stedelijk Museum Zwolle (RSIN 2934619) is dus ook fiscaal extra aantrekkelijk. De collectie en de tentoonstellingen van Stedelijk Museum Zwolle zijn van hoge kwaliteit. Het museum wil zijn bijzondere cultuurhistorische collectie blijven uitbreiden. Schilderijen en objecten die het museum graag wil verwerven, zijn vaak erg kostbaar. Hetzelfde geldt voor de tentoonstellingen. Daarom doet het museum een beroep op particuliere en ondernemende weldoeners om via schenkingen, nalatenschappen en legaten bij te dragen aan de collectie en het inrichten van tentoonstellingen. Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. Het museum hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan het museum.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een schenking aan Stedelijk Museum Zwolle? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag in wat voor u de beste mogelijkheden zijn.